ដើរផ្លូវកាត់ក្នុងការចូលទៅកាន់កម្មវិធីដែលប្រើប្រាស់ញឹកញាប់

ផ្ទាំងស្វែងរក Explorer នឹងលោត​បង្ហាញ​ឡើងនូវ Folder ចំនួន​ដែល​អ្នក​ឧស្សាហ៍​ចូល​ប្រើប្រាស់​បំផុត​ចំនួន ៧ ប៉ុន្ដែ អ្នកក៏​អាច​ធ្វើការ Bookmark នូវ Favorite ខ្លះៗ​បាន​ដោយ​ខ្លួនឯង​នៅ​ផ្នែក​ខាង​លើ​បង្អស់​នៃ List ដោយ​ខ្ទាស់​នូវ​ទី​តាំង​ Folder របស់អ្នក។ ដោយគ្រាន់តែចុច​ខាង​ស្ដាំឱ្យជាប់នៅលើ Folder ណាមួយ​ ទោះបីជា​នៅ​លើ Desktop របស់​អ្នក ឬ ចេញពីកម្មវិធី Explorer ដែល​បាន​បើក ហើយធ្វើការ​ទាញនូវ Folder Icon នោះទៅកាន់ Explorer shortcut នៅលើ Taskbar។ អ្នកនឹងឃើញនូវសារមួយដែលបង្ហាញថា “Pin to Windows Explorer” មុនពេលដែល​អ្នកលែងប៊ូតុង Mouse របស់អ្នក។ Folder នឹងបង្ហាញ​ឡើង​នៅ​ក្រោមផ្នែក “Pinned” នៃ Jump List ហើយអ្នកអាចធ្វើការ Remove វាចោល វិញបានដោយគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញា “Unpin from the list” Icon នៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃផ្ទាំង Panel ជាការស្រេច។ អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

Advertisements