គេហទំព័រថ្មីហើយល្បីល្បាញសម្រាប់គ្រប់អ្វីៗគឺសុទ្ឋតែមានប្រយោជន៌

សួរស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមក ITcamg ខ្ញុំហាក់បីដូចជាយឺតបន្តិចហើយសម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៌ដោយសារតែខ្ញុំមិនសូវបាននូវជាប់នឹង ប្លុកនេះទេ ប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានចំនេះដឹងអ្វីៗដែលថ្មីៗហើយមានប្រយោជន៌រួមទាំងការទាញយកគ្មានព្រំដែលនោះសូមចូលទៅ http://www.angkordl.com ខ្ញុំបាទនៅប្រចាំការទីនោះផ្ទាល់តែម្តង់។

Advertisements

ស្វែងយល់អំពីរបៀបបង្កើនល្បឿនក្នុងWindows7

បង្កើន​ល្បឿន​Windows 7 មិន​ថា​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows កំណែ​ណា​ទេ​ពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​វា​បាន​ប្រមាណ ២ ឬ ៣​ខែ​អ្នក​នឹង​សង្កេត​ឃើញ​ថា​វា​ចាប់ផ្ដើម​ដំណើរការ​យឺត​ជាង​ពី​ការ​ដំឡើង​ កាល​ពី​ដំបូង​ជា​មិន​ខាន ។ មាន​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​វីនដូ​ប្រសើរ​ឡើង ប៉ុន្តែវា​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព​ទេ​ក្នុង​ការ​ដំណើរការ​កម្មវិធី​ដែល​អ្នក​ មិន​ស្គាល់​អ្នក​បង្កើត ឬ​អភិវឌ្ឍន៍ ។ ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​ទស្សនាវដ្ដី​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​បង្ហាញ​អំពី​ការ​បង្កើន​ល្បឿន​ របស់​វីនដូ ៧ និង​របៀប​ធ្វើ​ឲ្យ​វីនដូ​ដំណើរការ​ដោយ​ប្រសើរ​ព្រម​ទាំង​មាន​សុវត្ថិភាព ។ គន្លឹះ​នីមួយៗ​មិន​ទាក់ទង​នឹង​ការ Hack ប្រព័ន្ធ​ដំណើរការ​ឡើយ ដូច្នេះ​អ្នក​ អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកមានមេរោគឬទេ?

បន្ទាប់ពីអ្នកបើក និង ដំណើរការការកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (Software) ដែលមានបង្កប់មេរោគនោះ ឬបើក attach file ដែលមកជាមួយ e-mail ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។ អ្នកមិនអាចដឹងថាអ្នកបានឆ្លងមេរោគរហូតដល់​អ្នកសង្កេត​ឃើញថា​ កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដំណើរការការខុសពីធម្មតា ។ អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

C++ Lesson

II.            Template and Function

  1. អ្វីជា Template?

Template គឺជាការសិក្សា នៃលក្ខណៈដែលបង្កើតពុម្ភគំរូ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោះ​ស្រាយបញ្ហាណាមួយដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នា តែមានប្រភេទទិន្នន័យខុសគ្នា ។

ផលប្រយោជន៍របស់វា?

វាមានផលប្រយោជន៍ដូចជា៖ ការបង្កើត Template មួយជំនួសការសរសេរកូដ​ដដែលៗ

  1. អ្វីទៅជា Template Function?

Template Function គឺជា Function មួយដែលជាពុម្ភគំរូសម្រាប់ការងាររួមគ្នាមួយ ដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នា តែមាន ប្រភេទទិន្នន័យខុសគ្នា ។

អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

ភាសា C Programming

ភាសា C (C programming language) ជា​ភាសា​សម្រាប់​សរសេរ​កម្មវិធី​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ដែល​មាន​លទ្ធភាព​អាច​គ្រប់​គ្រង់​និង​ដាក់​ដំណើរ​ការ​លើ​​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​រួម​ទាំង​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​បាន​ទៀត​ផង។ ភាសា C ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​លោក​ដេនីស រីឈី (Dennis Ritchie) នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៩៦៩ និង ១៩៧៣ នៅ​បន្ទប់​ពិសោធ​របស់​Bell Telephone ។ ភាសា C ដំបូង​ឡើយ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ​យូនិក (Unix)ហើយ​ក៏​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​បង្កើត​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​ដែល​ដំណើរ​ការ​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ​យូនិក រួម​ទាំង​កម្ម​វិធី​បម្លែង​កូដ​(Compiler) ផង​ដែរ។ ដូច្នេះ​ហើយ ភាសា C ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ជា​ភាសា​សម្រាប់​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ (system programming language )។

ប្រវត្តិ

អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ

ភាសា C ជាអ្វី?

ភាសា C (C programming language) ជា​ភាសា​សម្រាប់​សរសេរ​កម្មវិធី​ព័ត៌មាន​វិទ្យា​ដែល​មាន​លទ្ធភាព​អាច​គ្រប់​ គ្រង់​និង​ដាក់​ដំណើរ​ការ​លើ​​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ​រួម​ទាំង​ប្រព័ន្ធ​ អេឡិចត្រូនិក​បាន​ទៀត​ផង។ ភាសា C ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​លោក​ដេនីស រីឈី (Dennis Ritchie) នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៩៦៩ និង ១៩៧៣ នៅ​បន្ទប់​ពិសោធ​របស់​Bell Telephone ។ ភាសា C ដំបូង​ឡើយ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការ​យូនិក (Unix)ហើយ​ក៏​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​បង្កើត​កម្មវិធី​ជា​ច្រើន​ដែល​ដំណើរ​ការ​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិ​ការយូនិក រួម​ទាំង​កម្ម​វិធី​បម្លែង​កូដ​(Compiler) ផង​ដែរ។ ដូច្នេះ​ហើយ ភាសា C ក៏​ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ជា​ភាសា​សម្រាប់​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​ ប្រតិបត្តិ​ការ (system programming language )។

អាន ច្រើនទៀតនៃប្រកាសនេះ