គេហទំព័រថ្មីហើយល្បីល្បាញសម្រាប់គ្រប់អ្វីៗគឺសុទ្ឋតែមានប្រយោជន៌

សួរស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមក ITcamg ខ្ញុំហាក់បីដូចជាយឺតបន្តិចហើយសម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៌ដោយសារតែខ្ញុំមិនសូវបាននូវជាប់នឹង ប្លុកនេះទេ ប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានចំនេះដឹងអ្វីៗដែលថ្មីៗហើយមានប្រយោជន៌រួមទាំងការទាញយកគ្មានព្រំដែលនោះសូមចូលទៅ http://www.angkordl.com ខ្ញុំបាទនៅប្រចាំការទីនោះផ្ទាល់តែម្តង់។

Advertisements

សៀវភៅ Word&Excel 2007 ជាភាសាខ្មែរ

សៀវភៅ Microsoft Word ហើយនិង Excel ជាភាសាខ្មែរ ងាយស្រួលក្នុងការយកទៅរៀន ព្រោះទាំងលំហាត់ហើយនិង រូបមន្តផ្សេងៗត្រូវបានបង្ហាញជាមួយនឹងក្រដាសកិច្ចការ។

untitled.jpg

itkunkhmer-button4.gif