គេហទំព័រថ្មីហើយល្បីល្បាញសម្រាប់គ្រប់អ្វីៗគឺសុទ្ឋតែមានប្រយោជន៌

សួរស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលមក ITcamg ខ្ញុំហាក់បីដូចជាយឺតបន្តិចហើយសម្រាប់ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំនួររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៌ដោយសារតែខ្ញុំមិនសូវបាននូវជាប់នឹង ប្លុកនេះទេ ប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានចំនេះដឹងអ្វីៗដែលថ្មីៗហើយមានប្រយោជន៌រួមទាំងការទាញយកគ្មានព្រំដែលនោះសូមចូលទៅ http://www.angkordl.com ខ្ញុំបាទនៅប្រចាំការទីនោះផ្ទាល់តែម្តង់។

Advertisements

Virtual Villagers 5​​ New Believers (PC/ENG/FINAL)

Virtual Villagers 5 – New Believers (PC/ENG/FINAL)

Virtual Villagers 5 – New Believers (PC/ENG/FINAL)
PC game | English | Genre: Strategy Game | 66 Mb 

System Requirements:
* OS: Windows XP/Vista
* CPU: 1.2 GHz
* RAM: 512 MB
* DirectX: 9.0
* Hard Drive: 68 MB

Club Paradise Portable (2010/ENG/PC)

Club Paradise Portable
Genre: Time Management
Release: Dec 2010 | Languge: English | PC | Developer & Publisher by: Big Fish Games |
Size: 108 mb
System Requirements:* OS: Windows XP/Vista/7
* CPU: 600 Mhz
* RAM: 128 MB
* DirectX: 6.0
* Hard Drive: 121 MB

យកមកពីប្លុក អាយធីកូនខ្មែរ