បង្កើតរូប Mario Icon ជាមួយនឹង Photoshop

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon17

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon1

[2]-Now fill the Background with ‘363636′color & then Open New Layer & create the following Shape with the help of Pen Tool
right click select Make Selection

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon2

[3]-In Make Selection ‘Feather Radius’ should ‘0′pixels,tick on New Selection & then OK & your image should look like as shown
below

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon3

[4]-Now fill the selection with ‘d60000′color & then select Burn Tool Photoshop-Video-Game-Mario-Icon4 & create the following shading with
the help of Burn Tol

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon5

[5]-Now Create the Glowness with the help of Dodge Tool & your image should look like as shown below

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon6

[6]-Now Open New Layer & then create the following selection with the help of Elliptical Marquee Tool

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon7

[7]-Now fill the selection with ‘f4f4f4′color & then select Dodge Tool Photoshop-Video-Game-Mario-Icon8 & create the Glowness with the help
of Dodge Tool & create some shadings with the help of Burn Tool & your image should look like as shown below

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon9

[8]-Now create the following selection with the help of Elliptical Marquee Tool

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon10

[9]-Now fill the selection with ‘f4f4f4′color & Open New Layer,create the following selection with the help of Elliptical
Marquee Tool & then fill with same color & little Rotate with the help of Ctrl+T & then press ENTER

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon11

[10]-Now like this create the others & then merge subsequent 3 Layers with the help of 2 times press Ctrl+E & after that
create the following selection with the help of Magic Wand Tool & then press Ctrl+Shift+I & then press DELETE & your image
should look like as shown below

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon12

[11]-Now create the some shadings & Glowness with the help of Burn & Dodge Tool & then create the following selection with
the help of Elliptical Marquee Tool

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon13

[12]-Now Open New Layer [this Layer should below all Layers] & then fill the selection with ‘f4f4f4′color & create the
some shading with the help of Burn Tool

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon14

[14]-Now highlight the following parts with the help of DODGE TOOL

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon15

[15]-Now Open New Layer & then create the following selection with the help of Pen Tool & then fill with ‘363636′ color &
after that make the Duplicate Layer with the help of Ctrl+J & then press Ctrl+T,right click select ‘Flip Horizontal’ & then
press ENTER

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon16

[16]-Thanks for read this Photoshop Tutorial.I hope U have enjoyed & the Final Output of this tutorial is shown below

Photoshop-Video-Game-Mario-Icon17

animated gif photoshop cs3

animated gif using photoshop

animated photoshop

Advertisements

អំពីម្ចាស់ប្លក ហាក់ ដាវី
នាងខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែក អ្វីដែលចេះ អ្វីដែលដឹង អ្វីដែលស្រាវជ្រាវឃើញ ព្រមទាំងចំនេះដឹងថ្មីៗជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដើម្បីអភិវឌ្ឃន៌សមត្ថភាពខាងពត៌មានវិទ្យា អោយមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងផងដែរ។ I am here to share what i got.hope you enjoy it Contact me by my E-mail: davy_hak@yahoo.com hakdavyciedcnaughtystudent@gmail.com

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: